Minőségpolitika

 

Az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. integrált irányítási politikája

 

Az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. kinyilvánítja elkötelezettségét, hogy általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó minőségi, környezetvédelmi, energiairányítási, valamint munkabiztonsági követelményeket, jogszabályi és egyéb hatósági előírásokat, szabványokat, és az egyéb vállalt kötelezettségeket betartja és teljesíti.

Elkötelezi magát a környezetszennyezés, a sérülések és egészségkárosodások megelőzésére, valamint energiahatékonyságának, teljesítményének folyamatos fejlesztésére.

Az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. határozott szándéka hogy tevékenységi területein - létesítmények teljes körű üzemeltetése és karbantartása - a régióban meghatározó és iránymutató szerepet töltsön be. 

A megrendelők felé nyújtott teljesítmény magas szinten tartása és folyamatos erősítése érdekében az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ 28001:2008, MSZ EN ISO 50001:20012 szabványok szerint kialakított és független szervezet által tanúsított integrált irányítási rendszert működteteti, és folyamatosan fejleszti.

 

ALAPELV NYILATKOZAT

 

A stratégiai célrendszerünkben megfogalmazott célok elérésében a Társaság minden dolgozója aktívan köteles közreműködni, ezért kiemelten fontos feladat a munkavállalók minőség-, környezet-, energia-, valamint egészséges és biztonságos munkavégzés centrikus szemléletének kialakítása és annak állandó javítása.

Az Európai Uniós követelményekkel szinkronban a fokozódó minőségi, és környezetvédelmi, biztonságos és egészséges munkavégzési elvárások teljesítése érdekében nagy figyelmet fordítunk 

 • a korszerű gépek, és technológia alkalmazására,
 • a munkakultúra színvonalának javítására, valamint 
 • az integrált rendszer kiépítésével és működtetésével annak magas szinten tartására.

A fentiek alapján az integrált irányítási dokumentációt és az integrált rendszert hatályba léptetem. 

Debrecen, 2014.09.01.

 

Rácskai József

vezérigazgató

 

 

Az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. energiapolitikája

Az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint kiépített energiairányítási rendszer arra kötelezi az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt.-t, hogy mozduljon el a biztonságos, versenyképes és fenntarthatóbb energián alapuló, alacsony fogyasztású energián alapuló energiagazdálkodás irányába.

 

Ennek érdekében 

 • csökkenteni kívánjuk az energiafogyasztást
 • energiahatékony technológiák keresésével és alkalmazásával,
 • az energiafelhasználás optimalizálásával, és
 • korszerű berendezések, szabályozások, vezérlések kialakításával;

 

 • megújuló energiával váltjuk ki a fosszilis energia felhasználását
 • napelemes világítással,
 • alternatív energiaforrások felkutatásával, és
 • alkalmazásával a saját eszközökön;

 

 • szakmai támogatást nyújtunk partnereink számára
 • energiahatékony projektek kialakításában,
 • a pályázati lehetőségek alkalmazásában,
 • a jogszabályi megfelelőség folyamatos biztosításában.

 

A fenntartható fejlődés érdekében végzett folyamatos fejlesztéssel kívánunk kiemelkedni piaci környezetünkből.

 

Debrecen, 2014.09.01.

 

Rácskai József

vezérigazgató